צבירת נקודות

מצב הנקודות:    נקודות נצברו

עוד 500 נקודות לתגמול כספי

טבלת צבירה

סקר נקודות תאריך
סה"כ